Mattias Desmet

foto: Jessica Vereecken

Mattias Desmet (1976) is professor klinische psychologie verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in de psychoanalyse, heeft een doctoraat in de psychologie en een masteropleiding in de statistiek. Hij werd bekend door zijn kritische houding tegen de coronamaatregelen en opinies over volksmennerij, totalitarisme en een mechanistisch mens- en wereldbeeld. Zijn opstelling leidde tot golven van kritiek in de media, maar verschaft hem ook veel medestanders.