Jiske Foppe

foto: Wim Barzilay

www.dezoeknaarschittering.nl

Jiske Foppe richtte 5 jaar geleden stichting de Zoek naar Schittering op om projecten te kunnen initiëren en straatpoëzie te realiseren. Zij produceerde met haar bedrijf GEEN POEHA, zaak voor poëzie en via stichting de Zoek naar Schittering inmiddels 18 gevelgedichten en bruggedichten in Rotterdam, Maassluis en Almere en er zijn er meer in voorbereiding.