Jan Cleijne

www.jancleijne.nl

Jan Cleijne is stripmaker, illustrator en rasoptimist. Een groot deel van zijn leven wijdt hij aan het maken van illustraties en strips. Hij verstripte voor het najaarsnummer van Awater het gedicht drie manieren waarop ik de zee ben of ken van Radna Fabias. Eerder verstripte hij voor Awater gedichten van Menno Wigman, Alfred Schaffer en Charles Baudelaire.