Christiaan Weijts

foto: Merlijn Doomernik

www.christiaanweijts.nl

Christiaan Weijts (1976) schreef zeven romans waarvan Furore (2020) de meest recente is. Met zijn derde roman Euforie (2012) werd hij winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs. Weijts, meermalen vergeleken met Harry Mulisch, is daarnaast een geprezen columnist van De Groene Amsterdammer. Ook schreef hij columns voor NRC Next. De verzamelbundel Achternamiddagen. Rondleiding door het atelier van de schrijver geeft onder meer een inkijk in zijn auteurschap. In zijn romans wisselen verteltechnieken en tijdsperspectieven en verweeft hij feiten en fictie, het sublieme en banale, ernst en ironie.