Anneke Brassinga

foto: Serge Ligtenberg

Anneke Brassinga (1948) spreekt de vijfde Blamanlezing uit. Ze geldt als één van de meest vooraanstaande Nederlandse dichters, naast opmerkelijk proza, essays en vertalingen. De natuur evenals de taal zelf vormen terugkerende thema’s in haar werk; haar poëzie wordt gekenschetst als exuberant, associatief, paradoxaal. Recente bundels zijn Het wederkerige (2014) en Verborgen tuinen (2017). Naast vele prijzen voor haar bundels ontving ze de Constantijn Huygensprijs (2008 en de P.C.Hooftprijs (2015).