Archive

foto: Bert Nienhuis Elisabeth Lockhorn is publicist en biograaf. Van haar verschenen onder meer de literaire interviewbundels Geletterde mannen en Geletterde vrouwen. Voor haar biografie over Andreas Burnier Metselaar van de wereld ontving ze de Henriëtte de Beaufort-prijs 2016. In het twintigste sterfjaar van Burnier verschijnt hiervan een nieuwe uitgave. Dit jaar publiceerde ze En blauw zal alles zijn, een bloemlezing van blauwe poëzie bijeengebracht door een auteur die alle mogelijke kennis verzamelde over de meest magische kleur....

www.camillabluemusic.nl De Amsterdamse singer-songwriter Camilla Blue (1994) speelt piano, gitaar, en combineert verschillende artistieke kwaliteiten waaronder schilderen. Haar eerste album Blue en de opvolger Yellow zijn de eerste twee van een reeks van vier albums met kleurenthema's die samen één Gesamtkunstwerk vormen. Elke song schetst haar eigen wereld, met een eigen unieke klank, kleur en betekenis....

foto: Serge Ligtenberg Anneke Brassinga (1948) spreekt de vijfde Blamanlezing uit. Ze geldt als één van de meest vooraanstaande Nederlandse dichters, naast opmerkelijk proza, essays en vertalingen. De natuur evenals de taal zelf vormen terugkerende thema’s in haar werk; haar poëzie wordt gekenschetst als exuberant, associatief, paradoxaal. Recente bundels zijn Het wederkerige (2014) en Verborgen tuinen (2017). Naast vele prijzen voor haar bundels ontving ze de Constantijn Huygensprijs (2008 en de P.C.Hooftprijs (2015)....