Archive

www.alek-uitgelezen.nl/ De Rotterdammer Alek Dabrowski is bibliothecaris, recensent, blogger (uitgelezen boeken) en bovenal lezer. Hij werkt o.a. voor Poëzietijdschrift Awater en voor boekhandel v/h Van Gennep. In 2020 verscheen zijn boek De vrijheid van drinken, Rotterdamse kroegverhalen uit de vorige eeuw, in 2022 volgde Mannen met hobby's....

foto: Irwan Droog www.danielvis.xyz Daniël Vis (1988) is dichter en schrijver. Hij won het NK Poetry Slam, werd genomineerd voor de J.C. Bloemprijs en ontving de Frans Vogel Poëzieprijs 2021. Zijn gedichten kenmerken zich door wrange observaties waarin humor en tragiek verweven zijn. Zijn werk werd vertaald in het Frans, Spaans, Pools, Baskisch en Portugees. Hij treedt op in binnen- en buitenland. In 2022 verscheen zijn debuutroman Een woelend lichaam....