Archive

foto: Koos Breukel Rob Schouten (1954) is onder meer dichter, criticus en vertaler. Naast poëzie schrijft hij romans, verhalen en essays. In 2001 won hij de Herman Gorterprijs. Sinds 1980 is hij recensent van Trouw waar hij tot voor kort ook columnist was. Tevens was en is hij poëzierecensent, redacteur en columnist bij andere bladen zoals Algemeen Dagblad, Vrij Nederland, Maatstaf en Awater, en veelgevraagd jurylid in het literaire prijzencircuit....

foto: Merlijn Doomernik www.christiaanweijts.nl Christiaan Weijts (1976) schreef zeven romans waarvan Furore (2020) de meest recente is. Met zijn derde roman Euforie (2012) werd hij winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs. Weijts, meermalen vergeleken met Harry Mulisch, is daarnaast een geprezen columnist van De Groene Amsterdammer. Ook schreef hij columns voor NRC Next. De verzamelbundel Achternamiddagen. Rondleiding door het atelier van de schrijver geeft onder meer een inkijk in zijn auteurschap. In zijn romans wisselen verteltechnieken en tijdsperspectieven en verweeft hij feiten en fictie, het sublieme en banale, ernst en ironie....

foto: Elizar Veerman www.radnafabias.com Radna Fabias (1983) maakte in 2018 een formidabele entree in de Nederlandse letteren met haar dichtbundel Habitas. De kritiek roemde unaniem haar tegendraadse geluid, poëtische veelzijdigheid en de wijze waarop ze vrouwelijkheid, lichamelijkheid, etniciteit –haar Antilliaanse achtergrond in het bijzonder – en inburgering als thema’s tot uiting bracht. Haar debuut werd overstelpt met literatuurprijzen, inclusief de Herman de Coninckprijs en De Grote Poëzieprijs. Fabias vertaalt ook poëzie, zoals in dit jaar werk van Louise Glück. ...

www.peterterrin.net Peter Terrin (1968) koos voor het schrijverschap na het ontdekken van W.F. Hermans. Vanaf 2001 publiceerde hij tien romans. De bewaker werd internationaal geprezen en in 2010 bekroond met de Literatuurprijs van de Europese Unie. Met Post mortem (2012) waarmee hij de AKO Literatuurprijs won, brak hij door naar het grote publiek. Gaandeweg ontwikkelde hij zich tot één van de belangrijkste Vlaamse auteurs. In Al het blauw (2021) verwerkte hij de zoektocht naar identiteit als jongvolwassene in Engeland. De gebeurtenis is zijn meest recente roman. ...

foto: Chantal Ariëns www.sannekevanhassel.nl Sanneke van Hassel (1971) staat bekend als Ambassadeur van het korte verhaal, al schreef ze naast vier verhalenbundels onder meer ook twee romans en non-fictie. Van Hassel, die tien jaar deel uitmaakte van toneelgezelschap ’t Barre Land, verbindt zich daarnaast regelmatig aan theaterprojecten, als schrijver of dramaturg. Ze zet zich in voor diversiteit in de literaire canon en is lid van schrijverscollectief Fixdit om dat te helpen realiseren. In 2007 ontving ze de BNG Literatuurprijs, in 2013 de Anna Blamanprijs voor haar gehele oeuvre. Vier jaar lang maakte ze in NRC de rubriek Vrij. Haar nieuwe boek Vrij, wat Nederlanders doen als ze niet werken (najaar 2022) omvat een selectie van 52 bijzondere hobby’s....

foto: Ronald Vonk www.thebullfight.nl The Bullfight is een Nederlandse band bestaande uit Nick Verhoeven (zang), Thomas van der Vliet (gitaar), Tim Moerkerken (toetsen), André van den Hoek (drums), Eddie Kuijpers (contrabas), Conrad Freling (toetsen/banjo) en Esther Vroegindeweij (viool). Na hun crossmediale project rondom de Murder Ballad werd aan een bijzonder album gewerkt waarvoor diverse gastartiesten zoals punklegende Henry Rollins, David Boulter, Barry Hay, Spinvis, Alex Roeka, Mark Ritsema en Daisy Cools spoken wordbijdragen leverden. De preview vindt plaats tijdens Woordnacht 2022....

www.benzakour.nl Mohammed Benzakour (1972) is schrijver, dichter, columnist en socioloog. Hij werd geboren in Marokko en kwam op driejarige leeftijd naar Nederland. Hij werd spraakmakend door zijn proza en door zijn rol in het publieke debat. Zo riep hij reacties op met zijn pleidooi voor Abou Jahjah en diens Arabisch-Europese Liga (AEL). In 2008 werd hij vrijgesproken van beschuldigingen zoals banden met Hezbollah, antisemitisme en aanzetten tot geweld. Sinds enkele jaren verplaatst zijn blikveld zich in de richting van klimaat en milieu. Hij ontving diverse prijzen waaronder de E. du Perronprijs (2013) voor zijn roman Yemma....

foto: Annaleen Louwes twitter Lale Gül (1997) brak onmiddellijk door met haar autobiografische debuutroman Ik wil leven (2021) over de bevrijding van een streng-islamitische opvoeding in een Turks gezin. Het boek werd direct een grote bestseller en bekroond met de NS Publieksprijs 2021 en de Pim Fortuynprijs 2022. Elsevier Weekblad riep haar in 2021 uit tot Nederlander van het Jaar voor haar ‘grensverleggende boek’, dat naast lof en waardering ook leidde tot bedreigingen uit extremistisch islamitische hoek. Ze is tevens columnist voor het Parool....

foto: Serge Ligtenberg Anneke Brassinga (1948) spreekt de vijfde Blamanlezing uit. Ze geldt als één van de meest vooraanstaande Nederlandse dichters, naast opmerkelijk proza, essays en vertalingen. De natuur evenals de taal zelf vormen terugkerende thema’s in haar werk; haar poëzie wordt gekenschetst als exuberant, associatief, paradoxaal. Recente bundels zijn Het wederkerige (2014) en Verborgen tuinen (2017). Naast vele prijzen voor haar bundels ontving ze de Constantijn Huygensprijs (2008 en de P.C.Hooftprijs (2015)....

foto: Keke Keukelaar instagram Nikki Dekker (1989) is schrijver en radiomaker. Ze publiceerde onder meer in Tirade, De Gids en De Revisor. In 2018 verscheen bij Wintertuin een voorwerp dat nog leeft, een bundeling essays en gedichten op het snijvlak van het persoonlijke en het politieke. Met haar radiodocumentaire De oppas en ik werd ze genomineerd voor de Prix Europa. diepdiepblauw is haar prozadebuut: een mix van roman, natuurboek en essay....