Let op: dit evenement is voorbij
Dat soort Volk: Jan Oudenaarden, Erik Brus, Alek Dabrowski

Rotterdam lijkt stedelijker dan het is, het werd gevormd door stad- en plattelandscultuur: stads boven de rivier en dorps in Zuid. Alek Dabrowski zoomt met schrijver en stadschroniqueur Jan Oudenaarden in op de identiteit van Zuid aan de hand van een literaire geschiedenis waar Links Richten, Cor Vaandrager en A. Moonen toe behoren. Met schrijver en redacteur Erik Brus spreekt hij over de huidige literaire generatie: rappers en spoken wordperformers. Het programma sluit aan bij de expositie Boerenzij van Wapke Feenstra in TENT. Boerenzij is de naam die stedelingen gaven aan de bewoners in Zuid: voormalige dorpelingen en arbeidsmigranten uit Brabant en Zeeland, later gevolgd door niet-westerse migranten.

  • Foto: Vera Cornel