Missie & visie

Missie & visie

De missie van Woordnacht luidt: Woordnacht wil literatuur laten beleven als hedendaagse inspiratiebron en tijdloze arena voor ontmoeting en ontdekking.

Woordnacht wil de belangstelling voor literatuur in deze tijd vergroten door alle denkbare genres te presenteren als levende tradities, die jong en oud, lezers en potentiële lezers, kenners en geïnteresseerden kunnen delen en beleven. Actuele Nederlandstalige literatuur appelleert het meest direct aan de beleving van een diverse doelgroep. Een festival is bij uitstek geschikt om publiek op een dynamische wijze bij literatuur te betrekken. Daarvoor is in deze tijd meer nodig dan programmering die uit gesprekken en voordrachten bestaat.

Diepgang, experiment, engagement en professionaliteit vormen de pijlers van onze programmering. Gesprekken vinden we als festival zeker niet minder relevant. Wel stellen we dat literatuur een magische bron is waaruit meer te putten valt. Jaarlijks tonen we een veelzijdig scala van programma’s en auteurs die de diversiteit, kracht en inventiviteit weerspiegelen van het lokale, landelijke en Vlaamse literaire veld.

Missie & visie

Festivaldoelen

(1) Het presenteren van een kwalitatief hoogwaardig, divers, attractief en actueel literair programma;

(2) vermenging van publieksgroepen: in leeftijd, divers in culturele, etnische en sociale achtergrond en toegankelijk voor valide en minder valide bezoekers;

(3) afgewogen balans tussen aanstormend talent en gevestigde namen;

(4) discours aanjagen over de ontwikkeling en positie van de Nederlands(talig)e literatuur in tijden van snelle veranderingen; stimuleren van ideeën en vrije opinievorming in relatie tot literatuur en samenleving;

(5) het publiek kennis laten nemen van nieuwe en innoverende initiatieven die op een andere wijze verbindingen maken met taal en literatuur; streven naar experiment; initiëren van exclusieve producties.

Vanuit de statutaire doelstelling van Stichting Woordnacht richt Festival Woordnacht zich op:

(6) Het tonen van de kracht en diversiteit van het Rotterdamse en landelijke literaire veld; samenwerking met literaire en culturele partners;
(7) Het zichtbaar maken van de letteren in Rotterdam, gepositioneerd naast de andere culturele disciplines.

Missie & visie

Samenwerking

Onze doelen realiseren we met anderen. Het overzicht hiervan is te vinden onder Partners.

Contact

E-mail: info@woordnacht.nl
Telefoon: +31631499258