Ondersteun ons met een donatie!

De livestream is kosteloos bij te wonen, maar met een gift steunt u de Nederlandstalige literatuur en onze toekomstige activiteiten.

Heeft u interesse in een gedrukte versie van de Blamanlezing van Eva Meijer à € 4,-? Stuur ons een email op info@woordnacht.nl met uw adres.

Bedrag