Geest in de Machine

Woordnacht / Geest in de Machine

Geest in de Machine

Ewoud Kieft en Henk van der Waal schreven met De onvolmaakten en De uitbraak beiden een dystopische roman (2020). Over een verontrustend mensbeeld in een technologisch tijdperk, nihilisme, wokecultuur en de traditie van de dystopische roman. Wat zien we anno 2020 nog als menselijke waarden?

Hans van Willigenburg is gespreksleider.

Ewoud Kieft

Henk van der Waal

Hans van Willigenburg