Donateur worden

Doneren!

Donateur worden van Woordnacht? De maatregelen die het geven aan cultuur fiscaal aantrekkelijk moeten maken zijn in de Geefwet ondergebracht. De Stichting Woordnacht heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Voor meer informatie over Geefwet en multiplier voor particulieren en bedrijven klik hier.

Met een gift steunt u de Nederlandstalige literatuur en onze toekomstige activiteiten. Bekijk hier onze missie & visie.

Bedrag

Donateur worden

Periodieke giften

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken als u die gift doet aan een culturele ANBI.

Uw gift is een periodieke gift als:

• u de gift hebt laten vastleggen (hetzij in een notariële akte hetzij – sinds 1 januari 2014 – in een ‘onderhandse akte’)
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
• De gift stopt uiterlijk bij overlijden of de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk een periodieke gift vast te leggen in een onderhandse akte. Een model staat op de site van de belastingdienst. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jacques van Heijningen, penningmeester van het bestuur van de stichting Woordnacht.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting Woordnacht. Het bestuur draagt zorg voor de administratie van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting. De daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers worden op zodanige wijze bewaard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur vergadert jaarlijks om besluiten te nemen over de besteding van het vermogen van de stichting.

Donateur worden

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. H.G. (Hans) Walgenbach
Secretaris: mw. A.C. (Anja) de Jong
Penningmeester: dhr. J.E. (Jacques) van Heijningen
Algemeen bestuurslid: dhr. M. (Marvin) Pires

Algemene gegevens Stichting Woordnacht

Vestigingsadres:
Bovenstraat 61
3077 BC Rotterdam

Bezoekadres:
Eendrachtsstraat 12
3012 XL Rotterdam

Voor meer informatie:
+31 6 31499258

info@woordnacht.nl / www.woordnacht.nl

Bankrekening Stichting Woordnacht
NL20 ABNA 04 34 75 64 31

BTW-nummer Stichting Woordnacht
NL8553 79 686 B01