ANBI

Stichting Woordnacht – ANBI

RSIN 855379686
KVK 63740907
IBAN NL20ABNA0434756431
BTW NL8553 79 686 B01
ANBI Status is aangewezen

Actueel beleidsplan

Stichting Woordnacht stelt zich de komende jaren een ambitieus doel. Het streeft naar een verdere professionalisering van de organisatie door middel van ondersteuning van diverse professionals. Waardoor het festival en andere evenementen die de stichting voor ogen heeft een bestaanszekerheid krijgen voor de komende jaren.

Om dit te kunnen verwezenlijken zal Woordnacht verschillende regelingen aanvragen die speciaal daarvoor in het leven zijn geroepen. Hierdoor kan de organisatie een robuust bestaan opbouwen waardoor de genoemde visie en doelen gewaarborgd zijn.

Verder zal Woordnacht in gesprek gaan met al bestaande en nieuwe donateurs om een langlopende verbintenis aan te gaan.

Het hierdoor gecreëerde vermogen zal beheerd worden door de penningmeester vanuit het bestuur en de zakelijk leider vanuit de organisatie. Ondersteund door externe financiële professionals. De uitgaven zullen zoals ook nu gebeurt door middel van jaarverslagen verantwoord worden aan de donateurs en andere belanghebbenden. Indien gevraagd zullen ook tussentijdse financiële verslagen worden aangeboden.

Voor het projectplan 2023 – 2024: klik hier.

Voor het verdere archief verslaglegging en verantwoording: klik hier.

ANBI

Bestuur

Het bestuur van Woordnacht bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid en vergadert tenminste vier keer per jaar. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.