Let op: dit evenement is voorbij
De nooit gepeilde diepte: Radna Fabias

Performances en gesprekken in het kader van de Nederlandse en Belgische postkoloniale literatuur en de betekenis daarvan anno 2018. Het Holland Festival stelde in 2017 dat de Nederlandse rol in de geschiedenis met Indonesië eenzijdig is beschreven. ‘Er werd gepubliceerd over het structureel gewelddadige koloniale verleden. Nu moet een stap gezet voorbij zelfbeklag en boetedoening. Postkoloniaal debat houdt beide invalshoeken in.’ Geldt dit in brede zin voor de relaties met alle voormalige koloniën? In hoeverre doorgronden en erkennen culturen het proces van de ander? En welke posities nemen hedendaagse niet-westerse auteurs in ten aanzien van discussies die nu spelen in literatuur en samenleving? De nooit gepeilde diepte verwijst naar één van de slotregels uit Hella Haasse’s debuutroman Oeroeg. Daarin zegt het Nederlandse hoofdpersonage over zijn Indonesische vriend Oeroeg: ‘Ik kende hem zoals ik Telega Hiedeung kende – een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’

Radna Fabias (1983) is geboren op de Nederlandse Antillen. Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Eerder won ze de poëzieprijs van de stad Oostende, in februari verscheen haar debuutbundel Habitus bij De Arbeiderspers.

zoals veel vrouwen wist ik altijd al dat ik een man zou huwen
het werd een zwarte man omdat dat beter bij mijn jurk zou staan
een kwestie van contrasten