Let op: dit evenement is voorbij
De nooit gepeilde diepte: Karin Amatmoekrim, Raoul de Jong

Performances en gesprekken in het kader van de Nederlandse en Belgische postkoloniale literatuur en de betekenis daarvan anno 2018. Het Holland Festival stelde in 2017 dat de Nederlandse rol in de geschiedenis met Indonesië eenzijdig is beschreven. ‘Er werd gepubliceerd over het structureel gewelddadige koloniale verleden. Nu moet een stap gezet voorbij zelfbeklag en boetedoening. Postkoloniaal debat houdt beide invalshoeken in.’ Geldt dit in brede zin voor de relaties met alle voormalige koloniën? In hoeverre doorgronden en erkennen culturen het proces van de ander? En welke posities nemen hedendaagse niet-westerse auteurs in ten aanzien van discussies die nu spelen in literatuur en samenleving? De nooit gepeilde diepte verwijst naar één van de slotregels uit Hella Haasse’s debuutroman Oeroeg. Daarin zegt het Nederlandse hoofdpersonage over zijn Indonesische vriend Oeroeg: ‘Ik kende hem zoals ik Telega Hiedeung kende – een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’

Karin Amatmoekrim (1976) vestigde haar naam met Het gym (2011) over een Surinaamse tiener op een school met Nederlandse leerlingen. Haar culturele achtergrond vormt een thema in haar meeste romans, eerder in Wanneer wij samen zijn (2006), evenals in De man van veel (2013) over de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom en in haar laatste boek Tenzij de vader (2016).

Gespreksleider: Raoul de Jong (1984) is schrijver van speelse en lichtvoetige romans zoals Het leven is verschrikkulluk (2005), Stinknegers (2006) en De grootsheid van het al (2013), een verslag van zijn voetreis naar Marseille. Voorjaar 2018 verschijnt zijn nieuwe publicatie Dagboek van een puber.