Let op: dit evenement is voorbij
De nooit gepeilde diepte: Antoine de Kom

Performances en gesprekken in het kader van de Nederlandse en Belgische postkoloniale literatuur en de betekenis daarvan anno 2018. Het Holland Festival stelde in 2017 dat de Nederlandse rol in de geschiedenis met Indonesië eenzijdig is beschreven. ‘Er werd gepubliceerd over het structureel gewelddadige koloniale verleden. Nu moet een stap gezet voorbij zelfbeklag en boetedoening. Postkoloniaal debat houdt beide invalshoeken in.’ Geldt dit in brede zin voor de relaties met alle voormalige koloniën? In hoeverre doorgronden en erkennen culturen het proces van de ander? En welke posities nemen hedendaagse niet-westerse auteurs in ten aanzien van discussies die nu spelen in literatuur en samenleving? De nooit gepeilde diepte verwijst naar één van de slotregels uit Hella Haasse’s debuutroman Oeroeg. Daarin zegt het Nederlandse hoofdpersonage over zijn Indonesische vriend Oeroeg: ‘Ik kende hem zoals ik Telega Hiedeung kende – een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’

Antoine de Kom (1956) is dichter en forensisch psychiater. Vanaf zijn debuut Tropen (1991)  publiceerde hij zes bundels. Een hoogtepunt in zijn contrastrijke dichterlijke oeuvre vormt Ritmisch zonder string dat in 2014 bekroond werd met de prestigieuze VSB Poëzieprijs. Hij is een kleinzoon van de Surinaamse verzetsman Anton de Kom.